สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการรายงานตัวบ่งชี้ของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่สูงขึ้นในปีต่อไป

แชร์หน้านี้