อบจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565
ข่าวการศึกษา

อบจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร ส่วนการงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน นักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยมีน.ส.ศรีสุรางค์ จูทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานนายสุนทร รัตนากร กล่าวว่า โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ อันเนื่องจากตนเองได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตามหลักสูตรและนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ "1 นักเรียน 1 กีฬา" ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกคน ให้เล่นกีฬาอย่างน้อย 1 ประเภท ให้สถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเล่นกีฬาเบื้องต้น ให้ดูกีฬาเป็นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาให้มีทักษะการเล่นกีฬาอย่างชำนาญ ให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอ และสามารถพัฒนาต่อยอด ให้มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาต่อไป


ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1และ เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬา -กรีทานักเรียน ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปัก-ตะกร้อ กีฬาเปตอง และกรีฑา รวมทั้งสิ้น 32 รายการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 2,650 คน จาก 12 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอ "ครบทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้