ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2565
ข่าวการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มีนาคม 2565 ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อสถาบัน และคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงการแสดงออกซึ่งความรัก และความผูกพันระหว่างเพื่อนนักเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 201 คน เข้าร่วมกิจกรรม


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้