รองนายก อบจ.กำแพงเพชร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวสังคม

รองนายก อบจ.กำแพงเพชร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางดาหวัน อินทพงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพรานกระต่าย และตำบลถ้ำกระต่าย เข้าร่วม

นางดาหวัน อินทพงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงานเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย เนื่องจากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์พลังงานโลกมีความผันผวนในด้านการปรับตัวราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น ทำให้ราคาต้นทุนพลังงานสูง ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในด้านพลังงาน จำเป็นต้องส่งเสริมผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงาน โดยการนำความรู้ใหม่และวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนมาผนวกกันทำให้สามารถลดภาระรายจ่ายด้านพลังงาน เชื้อเพลิงในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน ทดแทนจึงร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสถานการณ์พลังงานทางเลือกสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานลดการพึ่งพาน้ำมันหรือลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานแก่ประชาชน


บรรยากาศในการอบรมได้มีการบรรยายความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนชุมชนอย่างยั่งยืน และการบรรยายความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร และสรุปปัญหาและตอบข้อซักถาม ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สาธิตเตาซุปเปอร์อั้งโลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้