กลิ่นอายตรุษจีน รร.พรานกระต่ายพิทยาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม
ข่าวการศึกษา

กลิ่นอายตรุษจีน รร.พรานกระต่ายพิทยาคม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณอาเรียน 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายนิกูล เปียมาลย์, ดร. ไพโรจน์ ยิ่งคิด, นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน


วันตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เพราะชาวจีนถือว่าวันตรุษจีน คือ วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ดังนั้น ชาวจีนจึงให้ ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง และมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชน ขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมจีน ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน รวมไปถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนจีนมากขึ้น นักเรียนได้เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน


แชร์หน้านี้