เลื่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” เป็นวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566
ข่าวสังคม

เลื่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” เป็นวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “ชากังราวเกมส์” โดยมี นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสันติ ทวดเสนา เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร


ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” ในระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “ชากังราวเกมส์” ในระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2566 นั้น จึงได้มีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้นในวันนี้


ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างจัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ ในช่วงวันและเวลาที่กำหนด ได้ตรงกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันทั้งสองรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้มีมติเลื่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 “กำแพงเพชรเกมส์” เป็นวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 “ชากังราวเกมส์” เป็นวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้