ชาวอิ้วเมี่ยนคลองลานจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อิ้วเมี่ยน (ตรุษจีน) สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน
ข่าวสังคม

ชาวอิ้วเมี่ยนคลองลานจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อิ้วเมี่ยน (ตรุษจีน) สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน

 ที่ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อิ้วเมี่ยน (ตรุษจีน) สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน โดยมีนายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และพี่น้องชาวอิ้วเมี่ยนในจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนชนเผ่าต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก 


นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล ผู้แทนกุ่มอิ้วเมี่ยนคลองลาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา เผ่าอิ้วเมี่ยน เป็นการส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ของชาวไทยภูเขาเผ่าอิ้วเมี่ยน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุตรหลานและประชาชนทั่วไป ได้เคารพสักการะองค์เปี่ยนฮู่ง ซึ่ง เป็นที่เคารพของชาวอิ้วเมี่ยน และได้เห็นถึงความสำคัญและวัฒนาธรรมที่สืบทอดกันมา รักษาให้คงอยู่สืบไปโดยก่อนพิธีเปิดงานจะเริ่มขึ้นรองผู้ว่าราชจังหวัดกำแพงเพชรและผู้ที่มาร่วมงานเข้าสักการะองค์เปี่ยนฮู่ง ซึ่ง เป็นที่เคารพของชาวอิ้วเมี่ยน ชิมอาหารประจำชนเผ่าของชาวอิ้วเมี่ยน จากนั้นทั้งหมดร่วมขบวนปี่กลองของชาวอิ้วเมี่ยนเข้ามายังบริเวณของการจัดงาน ชมการเปิดตัวผู้ชนะเลิศการประกวดธิดาดอย ซ่งเป็นสาวน้อยวัย 15 ปีชาวอิ้วเมี่ยนกำแพงเพชรเป็นผู้คว้าชัยชนะมาได้ ชมการแสดงประจำเผ่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดงานด้วยการตำครก ต่อด้วยการแสดงอีกเล็กน้อย ต่อด้วยการร่วมสังสรรค์กันในส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ร่วมรับประทานอาหารประจำชนเผ่าอิ้วเมี่ยนหลากหลายชนิด 


แชร์หน้านี้