รร.เจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมค่าย “Children Math Camp” และ ค่าย “English Camp “
ข่าวการศึกษา

รร.เจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมค่าย “Children Math Camp” และ ค่าย “English Camp “

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมค่าย “Children Math Camp” และ ค่าย “English Camp “ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญาระดับปฐมวัย เพื่อส่งสริมให้มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้


โดยแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้ กิจกรรม ค่าย “Children Math Camp” ฐานที่ ๑ จินตคณิต ฐานที่ ๒ บิงโก BinGo ฐานที่ ๓ ชั่ง ตวง วัด ฐานที่ ๔ บันไดงู ฐานที่ ๕ ตัวเลขมหาสนุก


กิจกรรม ค่าย “English camp kids” ฐานที่ ๑ Time World เวลาของโลก ฐานที่ ๒ Fun vocabulary (คำศัพท์มหาสนุก) ฐานที่ ๓ My body คำศัพท์ร่างกาย ฐานที่ ๔ ๗ day in a week ( วันทั้ง ๗ ) และ Color (สีประจำวัน) ฐานที่ ๕ Conversation ( บทสนทนา คำทักทาย )

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้