โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี จัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี จัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566

โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี จัดกิจกรรมงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ มูลนิธิเพื่อนพึง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566)เวลา 09.09 น. ณ บริเวณศาลเจ้า ปึงเถ่ากง-ม่า นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตรุษจีน พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรนายธำรง อัศวสุธีรกุล อดีตสปช.กำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คุณสุวนิช ภู่ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร คุณสกลวรรณ ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร คุณขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี คณะครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี 

ด้าน คุณสกลวรรณ ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร คุณขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร เปิดเผยว่าโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี จึงนำมาสู่การจัดงานตรุษจีนในวันนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีนและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีนและส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีความกล้าแสดงออกอีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม และใช้ในชีวิตประจำวันได้***** ทั้งนี้ ประธานในพิธีฯได้ทำพิธีไหว้เจ้าในแบบฉบับของคนจีน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรและโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี มากกว่า 14 ชุดการแสดง


และทางโรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจรและโรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี ได้จัดมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ จำนวน 444 ผืน ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนพึง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับมอบโดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันแชร์หน้านี้