รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
ข่าวการศึกษา

รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี พระครูวชิรธรรมทัต เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วม

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 เริ่มแรกมีนักเรียน 77 คน ครู 4 คน โดยมีนายเกรียง ภาคภูมิ เป็นครูใหญ่ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันปี 2565 ถือว่าครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งตอนนี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,734 คน และบริหารสถานศึกษาโดย ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลำดับที่ 11 นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


สำหรับ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโดมส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ (ส่วนปีกด้านข้าง) สร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สร้างฐานเสาธงชาติ และหารายได้พัฒนาการศึกษา โดยโดมเจ้าคุณทองดีได้ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หรือรองรับการขอใช้สถานหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนชุมชน โดยยอดผ้าป่าครั้งนี้ได้ 482,497 บาท


แชร์หน้านี้