รร.พรานกระต่ายพิทยาคม เข้าถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี แด่ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
ข่าวการศึกษา

รร.พรานกระต่ายพิทยาคม เข้าถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี แด่ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย นายฉลวย สีทอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าถวายรายงานความก้าวหน้า เรื่อง การดำเนินงานการก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี และกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม แด่ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช,ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสอาวาสวัดราชโอรสาราม ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


สำหรับโดมเจ้าคุณทองดี มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้การนำของ ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ที่มีความตั้งใจและเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวพรานกระต่าย จึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างโดมขึ้น โดยใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 แต่ในช่วงแรกของการจัดสร้างนั้นยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ จึงได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช,ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสอาวาสวัดราชโอรสาราม ได้มอบทุนประเดิมก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 1,000,100 บาท และสมทบทุนอีกครั้งจำนวนเงิน 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,100 บาท


ปัจจุบันโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยการบริหารงานของ ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ก่อสร้างเสาโครงหลังคา จำนวน 18 ต้น พร้อมได้มีการมุงหลังคา และปรับปรุงพื้นเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้มีการวางแผนไว้ให้มีการก่อสร้างโดมส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ (ส่วนปีกด้านข้าง) สร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สร้างฐานเสาธงชาติ เพื่อความสะดวกของนักเรียนในการเข้าแถวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่งบประมาณที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างยังไม่เพียงพอ และในปี 2565 ทางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมมีอายุครบ 50 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนมา


ดังนั้น ทางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จึงได้มีกำหนดจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโดม และพัฒนาด้านการศึกษา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สามารถโอนปัจจัยทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพรานกระต่าย ชื่อบัญชี “โดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่ายโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม” เลขที่บัญชี 678-7-93556-0 และแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

แชร์หน้านี้