รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษา
ข่าวการศึกษา

รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมี นายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมในกิจกรรม


กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในวันนี้ได้ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และนโยบายด้านต่าง ๆ ของทางโรงเรียน อาทิเช่น การบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และฝ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ยังแนะนำคุณครูในแต่ละห้องเรียน และระดับชั้น ให้กับทางผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมประชุมได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อขอรับเอกสารผลการเรียนในเทอมแรก และยื่นเอกสารรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในเทอมที่ 2แชร์หน้านี้