ก้าวแรก! พร้อมใจร่วมปลูกต้นยางนาและกล้วยไข่ “วันแห่งทำความดีร่วมกัน”จะช่วยกันดูแลเพื่อประโยชน์ชุมชน
ข่าวสังคม

ก้าวแรก! พร้อมใจร่วมปลูกต้นยางนาและกล้วยไข่ “วันแห่งทำความดีร่วมกัน”จะช่วยกันดูแลเพื่อประโยชน์ชุมชน


นายดำรงค์ มหาวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์พร้อมพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขอบคุณบริษัทเอไอเอและศูนย์ควบคุมไฟป่าและขยายพันธุ์พืช(ป่าไม้)ตำบลไตรตรึงษ์และประชาชนบ้านมอพระธาตุ ที่พร้อมใจปลูกป่าพร้อมกัน 9 แห่ง “วันแห่งการทำความดีร่วมกัน” ปลูกตันยางนาและกล้วยไข่ จำนวน 1,400 ต้น โดยเป็นการนำร่องการปลูก และได้รับการสนับสนุนกล้วยไข่เสี่ยชัซ50 ต้น พื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งการปลูกต้นอย่างนาและกล้วยไข่ในครั้งนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินในที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนมอพระธาตุจะได้ร่วมกันดูแลรักษาให้เป็นแหล่งอาหารที่ดูดซับอากาศเสียและคายอ๊อกซิเจนออกมาลดปัญหาโลกร้อน อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ จะได้มีการขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละชุมชนต่อไป


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้