ทต.พรานกระต่าย ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๕
ข่าวสังคม

ทต.พรานกระต่าย ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่เวทีกลางงานประเพณีลอยกระทง วัดกุฏิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายนิตย์นิชัย บุญสุวรรณ ปลัดอำเภอพรานกระต่าย รักษาราชการแทน นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ โดยมี นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย พร้อมด้วย นายศทัต หทัยวรรธน์ อดีตนายอำเภอพรานกระต่าย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ประชาชนเกิดความสามัคคีพัฒนาจิตใจ ภาครัฐ และภาคเอกชนมีกิจกรรมช่วยกันรักษาทำนุบำรุงศาสนา และประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอีกด้วยสำหรับผลการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี ๒๕๖๕ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วิชญาพร การะเวก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.กานต์พิชชา มี ศรีสวัสดิ์ รางวัลรองอันดับที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ชัชชษา พนมศักดิ์ สำหรับรางวัลขวัญใจการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ ด.ญ.จิรภิญญา รอดกสิกรรม

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้