ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ สักการะศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชากังราว
ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ สักการะศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองชากังราว

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คนใหม่ พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร คนใหม่ ได้เดินทางมายังวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เข้ากราบนมัสกาลพระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ และเข้าสักการะอนุสาวรีย์พญาลิไท จากนั้นเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญๆในจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนจะเดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พบปะหัวหน้าส่วนราชการและรับประทานอาหารเย็นร่วมกับคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดนครพนม และผู้ที่มารับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายประมวล รุจนเสรี อดีต รมช.กระทรวงมหาดไทย/อดีตอธิบดีกรมการปกครอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบิดาของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เดินทางมาให้การต้อนรับ และร่วมในพิธีด้วย


ประวัติ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท พัฒบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต


ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๕

- หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๓๕๒

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๙

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๕๕

- หลักสูตรพัฒนาผู้นำ (MOI LP๓) สำหรับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ ระดับสูง (นงส) รุ่นที่ ๕

- หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง


ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

- หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

- ป้องกันจังหวัดนนทบุรี

- นายอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

- นายอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

- นายอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้