โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดโครงการเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบหนังสือนิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดโครงการเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบหนังสือนิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ อาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คุณสกาวปรางค์ จงสวัสดิ์ พุทธัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จัดโครงการเพื่อสังคมปี 2565 นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การตลาดโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ส่งมอบหนังสือนิทาน และอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร


เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ได้ตระหนักถึงปัญหาทางด้านการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ ซึ่งมีปัญหาทางด้านการอ่าน ด้านความคิด และด้านอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กพิเศษทั้งสิ้น การอ่านหนังสือนิทานก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง พัฒนาเรื่องความจำ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆ และช่วยให้มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาการ ช่วยให้สามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และเสริมสร้างจินตนาการได้ เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ดังนั้น การมอบหนังสือนิทานให้กับเด็กๆ จึงดีต่อการพัฒนาการทางด้านความคิด ช่วยให้มีสมาธิ และช่วยให้เด็กผ่อนคลายไม่ทำให้เกิดความเครียด และสามารถเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆแชร์หน้านี้