ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมือง นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด“โครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย” โดยมี นางสาวขวัญเรือน สุขเกษม ผอ. คปภ. จังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.ท. นิคสัน แสนเตปิน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกำแพงเพชร พ.ต.ท. จักริน กลิ่นจันทร์ สว.จร.สภ.เมืองกำแพงเพชร นายนพรัตน์ คำสีสังข์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร นายธิติวัฒน์ ศิริโรจนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร นายอัฐวุฒิ จรรยาวัฒน์ ผู้จัดการศูนย์ Grab สาขากำแพงเพชร นางสาวนันทนิตย์ ทุมรักษ์ Cluster Logistics Senior Specialist foodpanda สาขากำแพงเพชรร่วม
ด้านนายทรงวุฒิ วงษ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ในนามผู้จัดอบรม “โครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย”กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันประชาชนนิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก โดยผู้ส่งอาหารส่วนใหญ่มีการนำรถจักรยานยนต์มาติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์สำหรับบรรจุอาหารเพื่อใช้ในการขนส่ง ซึ่งการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีความกว้างยื่นจากตัวรถเกินสมควร จะทำให้ปริมาณหรือน้ำหนักที่บรรทุกส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ อีกทั้ง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Rider) มักจะทำงานแข่งกับเวลา รีบส่งอาหารเพื่อทำรอบหารายได้ จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ปลอดภัย เช่น ใช้ความเร็วในการขับขี่ ขับรถย้อนศร ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงการขับรถปาดซ้ายปาดขวา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Rider) และประชาชนทั่วไปที่ใช้ท้องถนนร่วมกัน สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Rider) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ และระเบียบในการใช้รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร กฎจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้ง สร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

การอบรมในวันนี้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร (Food Rider) เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 43 คน จาก foodpanda จำนวน 17 คน Grab 23 คน และ LINE MAN 3 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดกำแพงเพชร และบริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด มาเป็นวิทยากรอบรม
แชร์หน้านี้