ปภ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย
ข่าวการศึกษา

ปภ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย

 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเด็กนักเรียนโรงเรียนอบจ.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรม


นายนิรุทธ์ สาธุวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ในนามคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทาง

ถนนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรมคิ๊กออฟการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ของจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม โดยให้เร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึก ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถที่ไม่มีวินัย และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด โดยให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยกำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์พร้อมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับกิจกรรมตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนด
โดยกิจกรรมมีวิทยากรให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, การส่งมอบหมวกกันน๊อคเพื่อการรณรงค์สวมหมวกกันน๊อค 100% ในการขับขี่, การมอบธงรณรงค์ทางข้าม และปล่อยขบวนขับขี่รถจักยานยนต์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนแชร์หน้านี้