PEAกำแพงเพชรจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โครงการ“ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย”
ข่าวสังคม

PEAกำแพงเพชรจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โครงการ“ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย”

 วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” โดยมี นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ผอ.สำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆร่วมพิธีเปิด

ด้าน นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย อีกทั้งมีเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสื่อสารในหลายพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 35, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม และ ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดำเนินโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่เมืองกำแพงเพชร
โดยมีกิจกรรมตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยเริ่มโครงการบริเวณหน้าร้านธรรมรัตน์โภชนา หน้าวิโรจน์การแพทย์ วงเวียนต้นโพธิ์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และจะดำเนินการในบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นลำดับต่อไป

แชร์หน้านี้