ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ชุมชนปิ่นดำริห์
ข่าวสังคม

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ชุมชนปิ่นดำริห์

หลังจากที่มีการนำเสนอข่าว กรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนปิ่นดำริห์ ถนนคูเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไม่มีน้ำประปาที่เป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนมานาน แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานส.ส.ไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 สำรวจที่บริเวณซอยที่ 4 ชุมชนปิ่นดำริห์ ถนนคูเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สอบถามตัวแทนชาวบ้านในชุมชน แจ้งว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้เดินท่อหลักและต่อระบบประปาเข้าบ้านเรือนที่ร้องขอมานานนับปีแล้ว แต่ที่มีผู้ร้องไปน่าจะเป็นบ้านเรือนที่อยู่ในซอยลึกและไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายมาติดตั้งได้จึงยังไม่มีน้ำประปาใช้ ทำให้มีความเดือดร้อนและร้องเรียนไปดังกล่าว ซึ่งการต่อท่อประปาเข้าบ้านเรือนประชาชนนั้นจะต้องมีการร้องขอการติดตั้ง และจะต้องเสียค่าดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ประสงค์จะใช้น้ำประปาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ผู้ร้องเรียนจึงยังไม่สามารถติดตั้งระบบน้ำประปาได้ จึงอยากให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ช่วยหามาตรการในการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้สามารถผ่อนชำระได้ก็จะดีมากต่อมา นายนิสิต ใจอินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่บริเวณซอยที่ 4 ชุมชนปิ่นดำริห์ เพื่อรับทราบความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชน และได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบ โดยเบื้องต้นได้ให้ประชาชนที่ต้องการจะมีน้ำประปาใช้ แต่มีรายได้น้อย ไม่สามารถจ่ายค่าติดตั้งระบบประปาได้ ให้รวบรวมและนำส่งรายชื่อแต่ละหลังคาเรือนมายังการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร แล้วจึงจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งในส่วนของความต้องการผ่อนผันค่าใช้จ่ายนั้น ทางการประปาส่วนภูมิภาคยืนยันว่าสามารถผ่อนผันได้ จำนวน 3 งวด โดยชำระค่าติดตั้งพร้อมกับค่าน้ำประปาประจำเดือนนั้นๆ และได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านรับทราบเรียบร้อยแล้ว


แชร์หน้านี้