โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร
ข่าวสังคม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และบุคลากรในอปท.ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 9.00น. ที่โรงแรมพัทยา ดิสคอฟเวอรี่บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"
และร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ทิศทาง แนวโน้ม และปัจจัย แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชยปลัดจังหวัด ,นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัด ,นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการแชร์หน้านี้