ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สนับสนุนเยาวชนพื้นที่กำแพงเพชร ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข่าวการศึกษา

ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สนับสนุนเยาวชนพื้นที่กำแพงเพชร ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 ได้มอบเสื้อชุดกีฬา และร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่ตำบลวังตะแบก โดยมี นายประเทือง เนียมนิ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. วัฒนา เนียมนิ่ม อาสาสมัครกีฬาตำบลวังตะแบก และเด็ก เยาวชนตำบลวังตะแบก ให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาวะที่ดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ ได้เคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกาย ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมวัยต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้ การที่เยาวชนตัวน้อยได้กลับมาวิ่งเล่น และทำกิจกรรมทางกายที่พวกเขาโปรดปราน นับว่าเป็นการเติมเชื้อเพลิงแห่งความสุขของพวกเขาให้กลับมาโชติช่วงได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ซึ่งถึงแม้ว่าการเล่นกีฬารวมกลุ่มใหญ่ๆ อาจจะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม หากแต่เรามีการรวมพลังกันดูแล ให้เยาวชนของเราได้มีเวลาเล่นอย่างเหมาะสมภายใต้มาตรการการป้องกันที่ดี ก็เชื่อว่าจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขาให้เติบโตได้อย่างสมวัยดังเดิม


แชร์หน้านี้