สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมลดปัญหาด้านยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ
ข่าวการศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมลดปัญหาด้านยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ

ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสราวุธ สุขมล ที่ปรึกษานายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสรวุทธิ พิทธยะพงษ์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร, บุคลากรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร และลูกเสือในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป


โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 โรงเรียน จำนวน 200 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 23 โรงเรียน จำนวน 184 คน รวมทั้งสิ้น 384 คน

แชร์หน้านี้