เหล่ากาชาดกำแพงเพชร มอบถุงยังชีพการศึกษา ให้นักเรียนพื้นที่กำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทย
ข่าวการศึกษา

เหล่ากาชาดกำแพงเพชร มอบถุงยังชีพการศึกษา ให้นักเรียนพื้นที่กำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยมี นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุดดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง, นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำยวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้ เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียน การสอน รวมทั้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทางเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ เขต 2 สำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการสำรวจพบว่ามีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เขต 2 ซึ่งได้กำหนดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมจัดถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน เพื่อแจกจ่ายนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวันนี้ได้มอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ในการทบทวนและฝึกทักษะการอ่าน การเรียนภาษาไทย เมื่ออยู่นอกเวลาเรียน หรือในกรณีที่โรงเรียนถูกสั่งปิดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มิใช่เหตุปกติ

แชร์หน้านี้