รองกล้วยเป็นประธานประชุมปรึกษาหารือการขอต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

รองกล้วยเป็นประธานประชุมปรึกษาหารือการขอต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการขอต่อใบอนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระกา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


โดยมีนายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, นายคมศร ศุระศรางค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลิง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ กรณีพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองปลิง พื้นที่ทั้งหมด 229 ไร่ ใบอนุญาตขอใช้พื้นที่ ฉบับที่ 1 พื้นที่ 93 ไร่ (สัญญาใบอนุญาตหมดลงแล้ว) ฉบับที่ 2 พื้นที่ 136 ไร่ (ใบอนุญาตจะหมดลงในอีก 2 ปีกว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2568) 
สำหรับ “สรุปการหารือ” หลักการเบื้องต้นในพื้น 229 ไร่ แบ่งพื้นที่บริหารจัดการระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองหนองปลิง ท้องถิ่นละ 114.5 ไร่ ส่วนพื้นที่หมดใบอนุญาต ยื่นขออนุญาตร่วมกัน และเปิดโอกาสให้เทศบาลเมืองหนองปลิงได้ศึกษาระบบ ทำความเข้าใจ การบริหารจัดการ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนต่อไป
แชร์หน้านี้