ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิสแห่งจังหวัดกำแพงเพชร 2565 วันแรก
ข่าวการศึกษา

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิสแห่งจังหวัดกำแพงเพชร 2565 วันแรก

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ที่สนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนาม 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เป็นการแข่งขันในวันแรก รอบแบ่งกลุ่ม ผลการแข่งขันมีดังนี้


รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชาย

สาย ก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร แพ้ โรงเรียนลานกระบือวิทยา ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

สาย ข

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ชนะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ด้วยสกอร์ 2-0 เชต

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา แพ้ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมชาย

สาย ก

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก แพ้ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ แพ้ โรงเรียนขาณุวิทยา ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

สาย ข

โรงเรียนบ้านหนองหลวง ชนะ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ด้วยสกอร์ 2-0 เชต

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร แพ้ โรงเรียนลานกระบือวิทยา ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1 ชนะ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2 ด้วยสกอร์ 2-0 เชต

สาย ข

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชนะ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2 ด้วยสกอร์ 2-0

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ แพ้ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ด้วยสกอร์ 0-2

สาย ข

วอลเลย์บอลชายหาดลานกระบือ ชนะ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ด้วยสกอร์ 2-0 เชต

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

โรงเรียนลานกระบือวิทยา ชนะ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2 ด้วยสกอร์ 2-0 เชต

สาย ข

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 2 แพ้ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1 ด้วยสกอร์ 1-2

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

โรงเรียนขาณุวิทยา แพ้ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

สาย ข

โรงเรียนบ้านส่องตาแล แพ้ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ด้วยสกอร์ 0-2 เชต

ตารางคะแนน

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชาย

สาย ก

1. โรงเรียนลานกระบือวิทยา ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

3. โรงเรียนวัชรวิทยา ชนะ 0 แพ้ 0 คะแนน 0

สาย ข

1. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

3. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

4. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

1. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1 ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนลานกระบือวิทยา ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

3. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 2 ชนะ 0 แพ้ 2 คะแนน 0

สาย ข

1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1 ชนะ 1 แพ้ 1 คะแนน 3

3. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 2 ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมชาย

สาย ก

1. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนขาณุวิทยา ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

3. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

4. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

สาย ข

1. โรงเรียนบ้านหนองหลวง ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนลานกระบือวิทยา ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

4. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

1. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ชนะ 1 แพ้ 1 คะแนน 3

3. โรงเรียนขาณุวิทยา ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

สาย ข

1. วอลเลย์บอลชายหาดลานกระบือ ชนะ 1 แพ้ 0 คะแนน 3

2. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ชนะ 1 แพ้ 1 คะแนน 3

3. โรงเรียนบ้านส่องตาแล ชนะ 0 แพ้ 1 คะแนน 0

โปรแกรมแข่งขันวันที่ 14 สิงหาคม 2565

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชาย

สาย ก

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร พบ โรงเรียนวัชรวิทยา

สาย ข

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร พบ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ พบ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมชาย

สาย ก

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก พบ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

สาย ข

โรงเรียนขาณุวิทยา พบ โรงเรียนบ้านหนองหลวง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร พบ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1 พบ โรงเรียนลานกระบือวิทยา

สาย ข

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พบ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 2

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมหญิง

สาย ก

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ พบ โรงเรียนขาณุวิทยา

สาย ข

วอลเลย์บอลชายหาดลานกระบือ พบ โรงเรียนบ้านส่องตาแล

รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชาย

สาย ข

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร พบ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา พบ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททีมชาย

สาย ข

โรงเรียนขาณุวิทยา พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านหนองหลวง พบ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

ฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้