กิจกรรมจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวสังคม

กิจกรรมจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม


 ที่วัดป่าภาวนาราม อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นายอำคา ยอดโพธิ์ สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายพงษ์ไท ขจรกลิ่นสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชรนำเจ้าหน้าที่จิตอาสาสรรพสามิต ร่วมกับเรือนจำกลางกำแพงเพชรโดยนายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางได้นำผู้ต้องชั้นดีร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดป่าภาวนาราม ทั้งตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในบริเวณวัดซึ่งมีนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภูนำเครื่องจักรกลและเครื่องมือ บูรณาการทำงานร่วมกันเป็นวันที่สอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ 
ทั้งนี้นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประสานกิจกรรมในพื้นที่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่าภาวนาราม ที่นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งวัดป่าภาวนารามแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้จะรับประโยชน์จากการพัฒนา จนมีความสวยงาม ร่มรื่น ร่มเย็นด้วยแมกไม้นานาชนิดและเหมาะต่อการ ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนายิ่งขึ้น


แชร์หน้านี้