ข่าวการศึกษา

"วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรออกให้บริการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ที่หมู่ 12 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร"

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ 12 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวระวีวรรณ วุติยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคหกรรม จำนวน กว่า 30 คน ออกให้บริการประชาชนใน"โครงการศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน" (Fix it จิตอาสา) กิจกรรมในครั้งนี้มีนายราเชนทร์ สมศักดิ์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม และนายมงคล ศรีสุพจน์ สมาชิก อบต.ท่าขุนราม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย การจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ในครั้งนี้ นายลือชา ม่วงลาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลท่าขุนรามได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ ทางด้านการเกษตร ยานพาหนะ เช่น รถมอเตอร์ไซต์รวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆที่เสียแต่ยังพอมีสภาพพอที่จะซ่อมแล้วใช้งานได้นำมาให้นักศึกษาได้ซ่อมบำรุง รวมถึงการแนะนำในการดูแลรักษาเครื่องใช้ต่างๆให้มีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้น มีประชาชนสนใจนำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมาให้นักศึกษาช่วยแก้ไขซ่อมบำรุงให้เป็นจำนวนมาก 
นอกจากการซ่อมบำรุงแล้วทางนักศึกษาคณะคหกรรมยังได้เปิดการเรียนการสอนฝึกอาชีพ การปรุงอาหาร เช่น ขนมจีบปูอัด ขนมรังผึ้ง เพื่อให้ชาวบ้านที่เรียนรู้จนสามารถทำได้แล้วจะได้นำไปต่อยอดเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพตนเองได้ ซึ่งได้รับการสนใจจาก กลุ่มแม่บ้านเข้าเรียนรู้ครั้งนี้กว่า 20 คน กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 นี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นการฝึกฝนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนอีกด้วย

                                                สุเทพ อินทจันทร์ รายงานแชร์หน้านี้