แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25565 “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022” โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายสุเทพ นาคนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนจากชมรมทูบีนำเบอร์วัน จาก 11 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชรได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 25564 จนถึงปัจจุบัน เราได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นกำลังสำคัญยิ่งที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต เราจึงทำงานโดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อให้เยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนกล้วยไข่พันธ์ดี เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด และได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร เยาวชนคนกำแพง เก่งดี มีสุข ไม่พึ่งยาเสพติด มุ่งสู่มาตรฐานระดับเพชร ปี 2566” โดยได้กำหนดนโยบายของจังหวัด ด้านการสร้างกระแส ด้านการขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE ด้านการใช้กีฬาแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย “ผู้ว่าพาเตะบอล” ภายใต้ชื่อโครงการ “TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022” เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน คือ หมู่บ้าน ทุกแห่ง ต้องจัดหาพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านชุมชน จัดทำเป็นสนามกีฬาฟุตบอล (ขนาดเล็ก) สำหรับให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่มุ่งหวังเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยนำทีมที่ผ่านการแข่งขันในระดับพื้นที่ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอ เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 24 ทีม และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชน จังหวัด ฯ ได้ขอถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อมอบให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการนี้

สำหรับการจัดการแข่งขัน รอบสุดท้าย ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
๑) รอบแบ่งสาย โดยการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น ๘ สายๆ ละ ๓ ทีม โดยจะทำการแข่งขันในวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ในสาย จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ ๑๖ ทีมต่อไป
๒) รอบ ๑๖ ทีม แข่งแบบน็อคเอาท์ โดยจะทำการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ห้วงเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทีมที่ชนะจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ ๘ ทีม ต่อไป
๓) รอบ ๘ ทีม แข่งแบบน็อคเอาท์ โดยจะทำการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ห้วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทีมที่ชนะจะผ่านเข้าไปเล่นในรองชนะเลิศต่อไป
๓) รอบรองชนะเลิศ / รอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. รางวัลการแข่งขัน
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ
จะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐.- บาท
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๖,๕๐๐.- บาท
๓.๔ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
๓.๕ รางวัลดาวซัลโว
จะได้รับถ้วยรางวัล
๓.๖ รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม
จะได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท

แชร์หน้านี้