อบต.ท่าขุนรามประสานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เตรียมขยายถนน 4 เลนส์เพื่อปัญหาการจราจร และน้ำท่วมขังในฤดูฝน
ข่าวสังคม

อบต.ท่าขุนรามประสานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร เตรียมขยายถนน 4 เลนส์เพื่อปัญหาการจราจร และน้ำท่วมขังในฤดูฝน

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม พร้อมด้วย นายสมชาย เทพยุหะ รองนายกฯ นายสรวิทย์ ปันสา เลขาฯ นายสุรพงษ์ ชำนาญวิทย์ ปลัด อบต. ท่าขุนราม นายราเชนท์ สมศักดิ์ รองปลัด อบต. ท่าขุนราม นายวิศรุต เพร็ชชำลิ นางปัทมวรรณ สระทองแพร ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประสานแขวง ทางหลวงกำแพงเพชร โดยมีนายชูชาติ ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ฝ่าย ว. นายฐารัญดร ทองศรีคำ นายช่างโยธา เข้าตรวจสถานที่เขตถนนบริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ของตำบลท่าขุนราม เพื่อเตรียม การขยายถนนเป็นถนน 4 เลนส์ พร้อมทั้งเตรียมการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและชุมชนนายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม กล่าวว่า การเตรียมการขยายถนน4 เลนส์และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนรามได้ทำแผนนำเสนอไปยังแขวงทางหลวงกำแพงเพชรไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้ทางแขวงทางหลวงกำแพงเพชรได้เห็นความจำเป็นจึงจัดสรรงบจำนวน 30-35 ล้านบาท เพื่อขยายถนนเข้ามาตำบลท่าขุนราม เป็นถนน 4 เลนส์ เพื่อบรรเทาความแออัดด้านการจราจรซึ่งถนนสายนี้มีในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีผู้สัญจรจำนวนมากหลายตำบล เช่นนาบ่อคำ หนองแดน วังเจ้ารวมถึงอำเภอ ใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งพร้อมดำเนินการระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2566 นี้ และในอนาคตในปีงบประมาณต่อไปทางแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ได้ตั้งงบประมาณเพื่อขยายถนน 4 เลนส์เพิ่มอีกพร้อมทั้งเตรียมจัดวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนให้กับชาวตำบลท่าขุนรามอีกด้วย
แชร์หน้านี้