พ่อเมืองกำแพงเพชรเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

พ่อเมืองกำแพงเพชรเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดทำโครงการการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ประจังหวัดกำแพงเพชร ลาย “ศิลาล้อมเพชร” ผ้าทอใยกล้วยไข่ ผ้าย้อมสีศิลาแลง ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าฯ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ลายผ้าขาวม้า ผ้าปักชาวเขาของชาติพันธ์ และภาพพื้นถิ่น เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ พิพิธภันฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ (พิพิธภัณฑ์เรือนไทย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้