พช กำแพงเพชร และคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา ระดับจังหวัด ร่วม  เอามื้อสามัคคี
ข่าวสังคม

พช กำแพงเพชร และคณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา ระดับจังหวัด ร่วม เอามื้อสามัคคี " โคก หนอง นา " อำเภอขาณุวรลักษบุรี

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.  ที่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัมนาชุมชน อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร แปลง นายพิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์ บ้านดอนโค้ง หมู่ที่ 5 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร


     นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวลีลา ศิริบุตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ  นางสาวกฤษณา สานเมทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมเอามื้อสามัคคี ' โคก หนอง นา ' อำเภอขาณุวรลักษบุรี ณ แปลง นายพิเชษฐ์ วิศรีธิปกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวของครัวเรือนโคก หนอง นา ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างสม่ำเสมอ 

กิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้ประกอบไปด้วย

1.กิจกรรม “ทำน้ำหมัก”  

2.กิจกรรม “ทำแซนวิชปลา” 

3.กิจกรรม “ห่มดิน" 


แชร์หน้านี้