พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรม
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง"

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา12.00 น. ที่บ้านริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง" โดย นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำบุคลากรในสังกัดร่วมสรงน้ำขอพรจากพระพุทธรูปปางประทานพร “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ให้สำเร็จลุล่วง จากนั้นนางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนของผู้บริหาร พัฒนาการอำเภอ และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร นำกล่าวคำขอขมา รดน้ำขอพร ท่านพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565การนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ บุคลากร 3 ท่าน ดังนี้

1.นายณรงค์ จันทร์เมือง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

2.นางสาวเกษร กันสุ่ม พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร และโอกาสวันคล้ายวันเกิด 18 เมษายน

3.นายณิกรณ์ ทองคำ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย
โดยการจัดกิจกรรมนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


ประเพณีรดน้ำขอพร เป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ เพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ ซึ่งคำอธิษฐานก่อนรดน้ำให้กับผู้ใหญ่ โดยบอกชื่อตนเอง และกล่าวคำขอขมาว่า "เนื่องในวันนี้เป็นวันดีวันขึ้นปีใหม่ไทย กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้กระทำ ทั้งวจีกรรม มโนกรรม กายกรรม ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ประทานพรให้กับ(ผู้ใหญ่ท่านที่เราจะรดน้ำ) ให้ท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานไปนานๆ ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะคะ/ครับ สาธุแชร์หน้านี้