ข่าวสังคม

"เสน่ห์วิถีถิ่น บ้านวังพระธาตุ ชุมชนสร้างสรรค์ จากพลังศรัทธา รอท่านมาสัมผัส"

8 เมษายน 2565 เวลา 17.00น.  ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดวังพระธาตุ บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร


นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โดยมีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครไตรตรึงษ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ชมศิลปการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมลงมือปฏิบัติทำขนมพื้นบ้าน จากนั้นนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้ตีฆ้องเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) อย่างเป็นทางการ สนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้าน นางสาวเกษร กันสุ่ม พัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand - On Program Exhibition : D - HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และได้มีการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทำพานศรัทธาบูชาท้าวแสนปม ขนมหูควาย ข้าวต้มลูกโยน  เศษผ้าแปลงกาย น้ำพริกกำแพงพัง ห่อหมกกล้วยไข่  ร้อยไหมใจรัก เมี่ยงคำข้าวทอด และการแสดงระบำ ก.ไก่ เพลงรำคล้องช้างทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน D-HOPE เป็นการนำเสนอกิจกรรมในท้องถิ่น ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงมือปฏิบัติได้เอง สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ไปสัมผัส ยังสามารถเยี่ยมชมงานได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565  ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดวังพระธาตุ บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร พิกัดสถานที่ https://goo.gl/maps/m2mUADWECEEU8Cvx5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.081-4280142 (พัฒนากร)


แชร์หน้านี้