พช.กำแพงเพชร เอามื้อสามัคคี
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร เอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา" อำเภอคลองขลุง

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่แปลง โคก หนอง นา ของนางน้ำทิพย์ ชูชัย บ้านร้อยไร่ หมู่ที่ 8 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา สานเมทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางนิตยา รอดเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเอามื้อสามัคคี ' โคก หนอง นา ' อำเภอคลองขลุง ณ แปลงโคกหนองนา นางน้ำทิพย์ ชูชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวของครัวเรือนโคก หนอง นา ทำให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนพลังเครือข่ายของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้ประกอบไปด้วย
1. กิจกรรม “ทำน้ำหมัก”
2. กิจกรรม “ปลูกเผือก”
3. กิจกรรม “ห่มดิน"

แชร์หน้านี้