ขนส่งกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสังคม

ขนส่งกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย “ เพื่อบริการชวนเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำรถเข้าตรวจความพร้อมก่อนเดินทางในกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 
นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีประชานจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นทุกเส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 – 15 เมษายน 2565 เชิญชวนประชาชนเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำรถเข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องมาทุกเทศกาล โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 40 แห่ง รวมทั้งสถานติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ โดยไม่เสียค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น โดยให้สังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ก่อนเข้าใช้บริการ 


ด้านขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยอีกว่า เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่มารับบริการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร และวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน เจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ และนักศึกษาวิชาช่างยนต์ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ บริเวณหน้าโรงตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี ทั้งนี้การจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนเดินทางทุกครั้งไม่ว่าใกล้หรือไกล เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันมีสาเหตุมาจากการใช้งานรถที่ไม่มีสภาพความพร้อมซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวในที่สุด


แชร์หน้านี้