ชมรม TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ประกวดรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ปี 2565
ข่าวการศึกษา

ชมรม TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร ประกวดรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคเหนือ ปี 2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาววัยญา ยิ้มยวน แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประเภทจังหวัด ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


จากนั้น ร่วมชมและให้กำลังใจการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชรในประเภทต่างๆ ซึ่งจังหวัด อำเภอ ชมรมของจังหวัดกำแพงเพชรที่เข้าร่วมการประกวด ผ่านระดับภาคสู่ระดับประเทศ 13 ชมรม ประกอบด้วย อำเภอทรายทองวัฒนา, ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย, ชุมชนบ้านท่าไม้แดง, สำนักงานคุมประพฤติฯ, เรือนจำกลางกำแพงเพชร, ชมชนบ้านหนองหลวง, บริษัทบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์, วิทยาลัยภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี, จังหวัดกำแพงเพชร, โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม, โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา, โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และอำเภอเมืองกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้