สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำรับการการประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และเสนอแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) เพื่อเสนอคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบต่อไป

แชร์หน้านี้