บริษัท แป้งเครื่องเงิน จำกัด ทำบุญมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ข่าวการศึกษา

บริษัท แป้งเครื่องเงิน จำกัด ทำบุญมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ "ทัพหงษ์" ให้ ร.ร.บ้านเทพนคร

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายอมรินทร์ ทัพหงษ์ ประธาน บริษัท แป้งเครื่องเงิน จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองห้องเรียนคอมพิวเตอร์ "ทัพหงษ์" โดยมี นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเทพนคร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ "ทัพหงษ์" โรงเรียนบ้านเทพนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้อง จาก นายอมรินทร์ ทัพหงษ์ จำนวนเงิน 95,000 บาท โดยภายในห้องเรียนประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 14 เครื่อง ทีวีจอแบน ขนาด 70 นิ้ว เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และโต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น
ห้องคอมพิวเตอร์"ทัพหงษ์"เป็นอีกสถานที่หนึ่งให้น้องๆ นักเรียน ได้มีโอกาสเข้าถึง และใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ ตอบโจทย์การศึกษา และการค้นคว้าข้อมูล เสริมทักษะ รวมทั้งเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลแด่ คุณครูสมเกียรติ คุณครูชะเอม ทัพหงษ์ อีกด้วยพร้อมกันนี้ ได้มีการมอบเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจิกรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

แชร์หน้านี้