วท.กำแพงเพชร มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564
ข่าวการศึกษา

วท.กำแพงเพชร มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี

พิธีรับใบประกาศนียบัตรของนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ และศักดิ์ศรี ในความสำเร็จทางการศึกษา ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับ นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาให้มีความรัก ความผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบัน

สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 603 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 719 คน รวมทั้งสิ้น 1,322 คน

แชร์หน้านี้