สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา

วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


พร้อมด้วย นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และนายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในครั้งนี้ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้แจ้งห้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา, การบริหารจัดการงบประมาณ, การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2563

แชร์หน้านี้