พช.กำแพงเพชร ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวกฤษณา  สานเมทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัดกำแพงเพชร มีครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 11 อำเภอ เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล"


แชร์หน้านี้