รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานประชุม คทช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2565
ข่าวสังคม

รอง ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานประชุม คทช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2565วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงาน พื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) พื้นที่เป้าหมายให้เขตนิคมสหกรณ์ การจัดที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย พ.ศ.2561พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย" และ พ.ศ.2562 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก" ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยมีพัฒนาการจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


แชร์หน้านี้