พช.ทรายทองวัฒนา ร่วมโครงการกิจกรรมให้การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
ข่าวสังคม

พช.ทรายทองวัฒนา ร่วมโครงการกิจกรรมให้การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565


วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

          นายมานพ  นิ่มทับทิม นายอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา รถจักรยาน ไม้เท้า แว่นตา และถุงยังชีพ การนี้ นางรมย์นลิน  แสนวงษา นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา มอบหมายให้นางสาววรารัตน์ ไชยฟู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบติการ ร่วมโครงการกิจกรรมให้การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 (มอบทุนการศึกษา รถจักรยาน ไม้เท้า แว่นตา และถุงยังชีพ)  


โดยมีกิจกรรม ดังนี้

    1. มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน  

    2. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 ทุน 

    3. มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 20 คัน

    4. มอบถุงยังชีพและไม้เท้าผู้สูงอายุ 

    5. มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ


ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

แชร์หน้านี้