จังหวัดกำแพงเพชร มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

สันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ห้องกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ “หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564” ขึ้น โดยได้ส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปเผยแพรให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพี่น้องประชาชนในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความรักชาติ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย เรียนรู้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย ด้วยการเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนให้เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง ทั้งวิชาหน้าที่พลเมือง วิชาประวัติศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งวิชาการประวัติศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานที่ทำให้สิ่งที่เราเรียกว่า “ความผูกพัน ความรักชาติ” เกิดขึ้น


โดยหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 736 หน้า ซึ่งภายในเล่มได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติที่ผ่านการประมวล รวบรวม โดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวีรกรรมที่ห้าวหาญในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทย เมื่อครั้งทรงร่วมรบ ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง จังหวัดเลย แสดงออกถึงความรักชาติ การทุ่มเทเสียสละพระวรกายแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ท่าน ที่ประชาชนคนไทยในปัจจุบันน้อยคนนักจะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้

แชร์หน้านี้