ร.ร.เจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

ร.ร.เจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่สนามโดมโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นางวรวรรณ เพชรเภรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยใต้มาตรการรูปแบบ New normal เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และนักเรียนที่มีจิตอาสาดีเด่น กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมมอบแผงกั้น (Table shield) จำนวน 197 ชิ้น กิจกรรมให้โอวาทและเทศนาธรรมะแก่นักเรียน เพื่อระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา และคุณครู โดยได้รับเกียรติจาก พระครูศรีวชิรธำรง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระบรมธาตุ

กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องยาเสพติดและโทษ การทะเลาะวิวาท โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจทิวากร บำรุงรส และ ร.ต.ต เอพยัญ กีตา รอง สว.ป. อำเภอเมืองกำแพงเพชร และกิจกรรมจุดเทียนส่องทาง เพื่อเปรียบดังแสงสว่างนำทางในการก้าวเดินต่อไปในการดำเนินชีวิต โดยเน้นการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


แชร์หน้านี้