พช.กำแพงเพชรเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องในวันสตรีสากล
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชรเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องในวันสตรีสากล

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนื่องในวันสตรีสากล มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม มีนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าและ นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ ประธานกลุ่มสตรีตำบลปางมะค่า และกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ด้านนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสตรีสากล ที่สตรีจากทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมาและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้กู้เงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ปี 2560 – 2564 จำนวน 25 กลุ่ม/ครั้ง ดำเนินการ 6 ครั้ง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ของเดือนมีนาคม 2565 2.การจัดนิทรรศการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล และออกบูทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร 3.การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจัดรายการนาทีทอง จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม “วันสตรีสากล” ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่คนทั้งโลกต่างให้ความสนใจ เพราะเป็นวันสำคัญที่ต้องการให้ผู้หญิงทั่วโลกออกมาแสดงจุดยืน และเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องสิทธิของสตรี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ “ผู้หญิง” ยุคใหม่และกลายเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้าของผู้หญิงทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ให้เกิดความเสมอภาคทางเพศต่อไป
แชร์หน้านี้