มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในนามประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1,000 ราย โดยมี นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอโกสัมพีนคร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรผู้ประสบภัยหนาวเข้าร่วมพิธี

นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอโกสัมพีนคร ได้กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อราษฎรผู้ประสบภัยหนาวและชาวอำเภอโกสัมพีนคร โดยต่างสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณ ในความห่วงใยพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้โปรดกล้า ฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมให้ท่าน มาเป็นประธาน ในพิธีมอบผ้าห่ม กันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 1,000 ผืน ในครั้งนี้


สำหรับอำเภอโกสัมพีนคร มีพื้นที่ปกครองรวม 3 ตำบล 44 หมู่บ้าน โดยภาพรวมแล้ว มีสภาพอากาศหนาวเย็น ราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจาก อากาศหนาว ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก คนชรา ผู้พิการ

แชร์หน้านี้