สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ส่งความห่วงใยให้ ร.ร.หนองแดน (สาขาโล๊ะโค๊ะ) หลังพบนักเรียนติดโควิด-19
ข่าวการศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ส่งความห่วงใยให้ ร.ร.หนองแดน (สาขาโล๊ะโค๊ะ) หลังพบนักเรียนติดโควิด-19

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นางจุฑามาศ รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดน (สาขาโล๊ะโค๊ะ) อำเภอโกสัมพีนคร ที่ดำเนินการกักตัว เนื่องจากมีการตรวจพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากผู้ปกครอง โดยมี นายวิมลชัย ตันสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อมและเป็นประธานกลุ่มโกสัมพีนคร เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร


ข่าว/ภาพ*-สพป.กำแพงเพชรเขต 1

แชร์หน้านี้