อปท. ทั่วเมืองกล้วยไข่ ประกวดชิงชัยลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

อปท. ทั่วเมืองกล้วยไข่ ประกวดชิงชัยลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นกำแพงเพชร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เวทีกลางงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นกำแพงเพชร โดยมี นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าร่วมรับชมการประกวดแข่งขันลูกทุ่งเสียงทอง ท้องถิ่นกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางความสามารถทางด้านดนตรีของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกวดประเภทนักร้อง และการประกวดประเภทหางเครื่อง มีทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขัน 13 ทีม ประกอบด้วย ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ทีมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปลิง และทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ


หลังจากที่ทำการประกวดแข่งขันเสร็จสิ้น นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัล โดยผลการประกวดแข่งขัน ประเภทนักร้อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองหนองปลิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกำแพงเพชร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขาณุวรลักษบุรี กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองขลุงผลการประกวดแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ประเภทหางเครื่อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเทศบาลเมืองหนองปลิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองขลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองลาน

ส่วนรางวัลขวัญใจท้องถิ่น ประเภทหางเครื่อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองขลุง และรางวัลขวัญใจท้องถิ่น ประเภทนักร้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้